Author Archives:

10 Hình thức Digital Marketing hiệu quả

Với sự thông dụng của Internet ngày nay, liệu bạn có tin khi tôi nói [...]

Digital Marketing là gì? Tầm quan trọng của Digital Marketing

Theo Pew Research, số lượng người “trung thành” sử dụng Internet đã tăng 5% chỉ [...]

Marketing Mix là gì?

Marketing Mix (còn được gọi là Marketing hỗn hợp) được xem là công cụ phổ [...]