Gói xây dựng hệ thống đa kênh Youtube Cơ Bản

3,000,000

Dịch vụ tối ưu kênh, quản lý kênh youtube cơ bản ( trả theo tháng )

  • Tối ưu bộ từ khóa trên kênh
  • Lên kế hoạch phát triển kênh youtube
  • Thiết kế 01 banner kênh
  • Tối ưu link chia sẻ giới thiệu kênh
  • Hỗ trợ tối ưu video đăng theo kế hoạch
  • Thiết kế thumbnail cho video trên kênh
  • Chia sẻ, tăng tương tác kênh youtube của khách hàng
  • Xây dựng hệ thống đa kênh cơ bản
Mã: mktn-ytb-3m Danh mục: